CORONASÄKRANDE ÅTGÄRDER

Fågelängens caterings personal har tillsammans genomfört en intern utbildning om hur vi skall kunna vara en säker mötesplats för oss och er.

Vi har tagit fram ett åtgärdsprogram med flera punkter och vi följer upp detta med interna revisorer för att se till att allt efterlevs.

Efter utbildningen så erläggs ett prov och man blir sen dokumenterat godkänd i Coronasäkerhet.

Dela sidan